AFASIAN KUNTOUTUSTUTKIMUS RY:N KOULUTUSTILAISUUDET 1985-2021
2021

Aikuisneurologisen etäpuheterapian monet kasvot. Zoom etäkoulutus 29.1.2021

2020

Apraksia symposium osa 1. Apraksia - mitä se on ja mitä sille tehdään? Unionin kadun juhlahuoneistot, 23.11.2018

2019

Vuonna 2019 Afasian kuntoutustutkimus yhdistys ei järjestänyt omaa koulutusta, vaan osallistui Nordic Aphasia Conferencen - Current Challenges in Aphasia Therapy- järjestelyihin.

2018

Apraksia symposium osa 1. Apraksia - mitä se on ja mitä sille tehdään? Unionin kadun juhlahuoneistot, 23.11.2018

2017

Better Conversations with Aphasia (BCA). Conversation therapy for people with aphasia and their families. Dr Suzanne Beeke. Unioninkadun juhlahuoneistot, 11.11.2016

2016

Better Conversations with Aphasia (BCA). Conversation therapy for people with aphasia and their families.  Dr Suzanne Beeke. Unioninkadun juhlahuoneistot, 11.11.2016

2015

30–vuotisjuhlaseminaari: Aikuisneurologisen puheterapian nykytilanne ja –käytänteet - uusia ratkaisuja etsimässä. Unioninkadun juhlahuoneistot, 6.11.2015

2014

Mitä virkaa verbeillä on afasiakuntoutuksessa? Siltavuorenpenger, A-talon sali 302, 16.11.2012

2013

Anomia rehabilitation.
Prof. Wendy Best (University College, London) and Alison Greenwood. Siltavuorenpenger, A-talon sali 302, 11.10.2013

2012

Mitä virkaa verbeillä on afasiakuntoutuksessa? Siltavuorenpenger, A-talon sali 302, 16.11.2012

2011

3rd Nordic Aphasia Conference: Aphasia rehabilitation today and in the future. Pääpuhujat: Chris Code (University of Exeter), Friedemann Pulvermüller (University of Cambridge), Ray Wilkinson (University of Manchester), Ingrid Aichert (EKN, Klinikum Bogenhausen) ja Leena Salonen (University of Helsinki). Kalastajatorppa, 16.-18.6.2011

2010

Pragmaattiset kuntoutusmenetelmät aikuisneurologiassa. Tieteiden talo, 12.11.2010

2009

Afasiakuntoutuksen nykykäytänteitä Suomessa. Rakennusmestarien talo, 13.11.2009

2008

Aikuisten lievät hankitut kielelliset häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus. 14.11.2008

2007

Yhdistys ei järjestänyt koulutustilaisuutta erikoistuneiden puheterapeuttien juhlasymposiumin vuoksi.

2006

Tapauksesta opiksi – logopedinen case. Tieteiden talo, 10.11.2006

2005

20-vuotisjuhlaseminaari: Prof. Audrey Holland (University of Arizona) ja prof. David Howard (University of Newcastle).

Suomenlinna, 26.8.2005

2004

Iäkkäiden ihmisten kuntoutus - haaste puheterapeuteille.

Tieteiden talo, sali 505, 2.12.2004

2003

DPNS-koulutus.

Carlene Stefanakos 9.-11.10.2003

2002

Yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n kanssa I osa: Afasiavuorovaikutuksen tutkimus ja terapia, kotimaiset luennoitsijat. II osa: Supported Conversation for Adults with Aphasia. A tool for increasing communicative access to life participation.

Prof. Aura Kagan (Aphasia Center, Montreal)

2001

Nuorten ja nuorten aikuisten puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet.
18.-19.10.2001

2000

Logopedinen kuntoutustutkimus (yhdistyksen jäsenet luennoivat logopedian syventävässä luentosarjassa, HY).

1999

I osa: Mitä systeemisfunktionaalinen kielentutkimus on ja mihin se perustuu? 23.3.1999 II osa: Applications of Systemic Functional Linguistics to Aphasia Rehabilitation. Ass. Prof., Ph.D. Alison Ferguson (University of Newcastle, Australia) 13.4.1999

1997

Afasiapotilaan tutkimusvälineet, kuntoutuksen seuranta ja tuloksellisuus.
21.-22.3.1997

1996

Cognitive neuropsychology and Aphasia Therapy.

Ph.D. Sally Byng (City University, London) 14.-15.3.1996

1993

I osa: suomenkielinen koulutuspäivä
II osa: Neurobehavioral aspects in Aphasiology.

Prof. Andrew Kertesz (University of University of Western Ontario)

1992

Motor speech disorders.

Prof. Raymond Kent (University of Wisconsin)

1991

I osa: Pragmaattinen viitekehys afasiaterapiassa. 28.1.1991

II osa: Functional Communication: Pragmatic Approach in Aphasia Therapy.

Prof. Audrey Holland (University of Arizona) 11.2.1991 Fluency disorders.

Prof. Herbert Rubin (USA)

1990

Aikuisten dysfagia ja sen kuntoutus.

Prof. Jeri Logeman (Northwestern University) 7.-8.5.1990

1989

Ruotsalaiset puheterapeutit kertoivat projekteistaan ja tutkimuksistaan.

Töölön sairaala, 28.4.1989

1988

Language Enrichment Therapy – tietokoneavusteinen kuntoutus (LET-TAK –järjestelmä).

Käpylän kuntoutuskeskus

1985

Yhdistyksen perustava kokous 21.12.1985

(perustajajäsenet: Leena Salonen, Anu Klippi, Matti Lehtihalmes, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)

logo%20concept_edited.png