top of page
AFASIAN KUNTOUTUSTUTKIMUS RY:N KOULUTUSTILAISUUDET 1985-2024
2024
Ryhmäpuheterapian mahdollisuuksia ja menetelmiä. 12.4.24, Helsinki.
2022
Mihin afasian puheterapia on menossa? Etäseminaari 4.2.2022
2022
Afasiakeskustelujen tukeminen. Pääpuhuja Dr Suzanne Beeke (UK). Helsinki, 18.11.2022.
2021
Aikuisneurologisen etäpuheterapian monet kasvot. Zoom etäkoulutus 29.1.2021
2020
Apraksia symposium osa 2. Apraxia of speech - theoretical and clinical perspectives. Kouluttajat: Professori Wolfram Ziegler, Ingrid Aichert, Anja Steiger.Unionin kadun juhlahuoneistot, 31.1.2020
2019
Vuonna 2019 Afasian kuntoutustutkimus yhdistys ei järjestänyt omaa koulutusta, vaan osallistui Nordic Aphasia Conferencen - Current Challenges in Aphasia Therapyn järjestelyihin.
2018
Apraksia symposium osa 1. Apraksia - mitä se on ja mitä sille tehdään? Unionin kadun juhlahuoneistot, 23.11.2018
2017
Etenevät kielihäiriöt: diagnostiikkaa ja kuntoutuskokemuksia. Tieteiden talo, 3.11.2017
2016
Better Conversations with Aphasia (BCA). Conversation therapy for people with aphasia and their families. Dr Suzanne Beeke. Unioninkadun juhlahuoneistot, 11.11.2016
2015
30–vuotisjuhlaseminaari: Aikuisneurologisen puheterapian nykytilanne ja –käytänteet - uusia ratkaisuja etsimässä. Unioninkadun juhlahuoneistot, 6.11.2015
2014
Aikuisneurologisten potilaiden elämänlaadun arviointi. PhD., senior lecturer Katerina Hilari (City University London). Siltavuorenpenger, A-talon auditorio, 31.10.2014
2013
Anomia rehabilitation.
Prof. Wendy Best (University College, London) and Alison Greenwood. Siltavuorenpenger, A-talon sali 302, 11.10.2013
2012
Mitä virkaa verbeillä on afasiakuntoutuksessa? Siltavuorenpenger, A-talon sali 302, 16.11.2012
2011
3rd Nordic Aphasia Conference: Aphasia rehabilitation today and in the future. Pääpuhujat: Chris Code (University of Exeter), Friedemann Pulvermüller (University of Cambridge), Ray Wilkinson (University of Manchester), Ingrid Aichert (EKN, Klinikum Bogenhausen) ja Leena Salonen (University of Helsinki). Kalastajatorppa, 16.-18.6.2011
2010
Pragmaattiset kuntoutusmenetelmät aikuisneurologiassa. Tieteiden talo, 12.11.2010
2009
Afasiakuntoutuksen nykykäytänteitä Suomessa. Rakennusmestarien talo, 13.11.2009
2008
Aikuisten lievät hankitut kielelliset häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus. 14.11.2008
2007
Yhdistys ei järjestänyt koulutustilaisuutta erikoistuneiden puheterapeuttien juhlasymposiumin vuoksi.
2006
Tapauksesta opiksi – logopedinen case. Tieteiden talo, 10.11.2006
2005
20-vuotisjuhlaseminaari: Prof. Audrey Holland (University of Arizona) ja prof. David Howard (University of Newcastle).

Suomenlinna, 26.8.2005
2004
Iäkkäiden ihmisten kuntoutus - haaste puheterapeuteille.

Tieteiden talo, sali 505, 2.12.2004
2003
DPNS-koulutus.

Carlene Stefanakos 9.-11.10.2003
2002
Yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n kanssa I osa: Afasiavuorovaikutuksen tutkimus ja terapia, kotimaiset luennoitsijat. II osa: Supported Conversation for Adults with Aphasia. A tool for increasing communicative access to life participation.

Prof. Aura Kagan (Aphasia Center, Montreal)
2001
Nuorten ja nuorten aikuisten puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet.
18.-19.10.2001
2000
Logopedinen kuntoutustutkimus (yhdistyksen jäsenet luennoivat logopedian syventävässä luentosarjassa, HY).
1999
I osa: Mitä systeemisfunktionaalinen kielentutkimus on ja mihin se perustuu? 23.3.1999 II osa: Applications of Systemic Functional Linguistics to Aphasia Rehabilitation. Ass. Prof., Ph.D. Alison Ferguson (University of Newcastle, Australia) 13.4.1999
1997
Afasiapotilaan tutkimusvälineet, kuntoutuksen seuranta ja tuloksellisuus.
21.-22.3.1997
1996
Cognitive neuropsychology and Aphasia Therapy.

Ph.D. Sally Byng (City University, London) 14.-15.3.1996
1993
I osa: suomenkielinen koulutuspäivä
II osa: Neurobehavioral aspects in Aphasiology.

Prof. Andrew Kertesz (University of University of Western Ontario)
1992
Motor speech disorders.

Prof. Raymond Kent (University of Wisconsin)
1991
I osa: Pragmaattinen viitekehys afasiaterapiassa. 28.1.1991

II osa: Functional Communication: Pragmatic Approach in Aphasia Therapy.

Prof. Audrey Holland (University of Arizona) 11.2.1991 Fluency disorders.

Prof. Herbert Rubin (USA)
1990
Aikuisten dysfagia ja sen kuntoutus.

Prof. Jeri Logeman (Northwestern University) 7.-8.5.1990
1989
Ruotsalaiset puheterapeutit kertoivat projekteistaan ja tutkimuksistaan.

Töölön sairaala, 28.4.1989
1988
Language Enrichment Therapy – tietokoneavusteinen kuntoutus (LET-TAK –järjestelmä).

Käpylän kuntoutuskeskus
1985
Yhdistyksen perustava kokous 21.12.1985

(perustajajäsenet: Leena Salonen, Anu Klippi, Matti Lehtihalmes, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)
logo%20concept_edited.png
bottom of page