top of page
BETTER CONVERSATIONS WITH APHASIA

About Me.

Better Conversations with Aphasia (BCA) on yksi CPT:n (Communication Partner Training) lähestymistavoista, jonka tavoitteena on auttaa afaattista henkilöä ja heidän läheisiään luomaan onnistuneita ja nautinnollisia arjen vuorovaikutustilanteita (Beeke et al, 2013; Bloch 2023). BCA edellyttää yhteistyötä terapeutin, afaattisen henkilön ja tämän läheisten kesken, jotta keskustelukumppanit oppivat tunnistamaan ja harjoittelemaan strategioita, jotka edesauttavat keskusteluiden sujumista. Näitä strategioita ovat esimerkiksi sanan kirjoittaminen, kun sitä ei voida sanoa, tai ajan antaminen, kun sanat eivät löydy. BCA on joustava lähestymistapa, joka perustuu viiteen ydinperiaatteeseen: 

1) PARITYÖSKENTELY: Molemmat keskustelun osapuolet osallistuvat terapiaan, ja molemmat työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

2) TAIDOT: BCA:ssa opitaan tunnistamaan taitoja, vahvistamaan ja kehittämään uusia tavoitteita, samalla kun opetellaan huomioimaan keskutelua vaikeuttavia tekijöitä. 

 

3) STRATEGIAT: BCA pyrkii maksimoimaan keskustelua tukevien keinojen käyttöä ja minimoimaan sitä heikentävien toimintamallien vaikutusta. 

 

4) OMAVALINTAINEN TOIMINTAMALLI: Pari tunnistaa omat keskusteluita heikentävät toimintamallit ja valitsevat itselleen sopivat strategiat. 

 

5) HARJOITTELU: Pari harjoittelee valitsemiaan strategioita arkikeskusteluissaan puheterapeutin ohjauksessa. 

Yleisesti työskentely aloitetaan siten, että pari kuvaa kotona käytyjä arkikeskusteluja. Videoista saatavaa palautetta käytetään terapiassa, jotta parit huomaavat mikä sujuu ja mitkä toimintamallit aiheuttavat haasteita keskustelun etenemiselle. Tämän jälkeen parit muodostavat yhteiset tavoitteet strategioiden harjoittelulle hankaluuksien vähentämiseksi. 

Lähteitä: 

Baker, C., Worrall, L., Rose, M., Hudson, K., Ryan, B., & O’Byrne, L. (2018). A systematic review of rehabilitation interventions to prevent and treat depression in post-stroke aphasia. Disability and Rehabilitation, 40(16), 1870-1892. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1315181  

Beeke, S., & Bloch, S. (2023) Better Conversations with Communication Difficulties: A Practical Guide for Clinicians. J & R Press.

Beeke, S., Sirman, N., Beckley, F., Maxim, J., Edwards, S., Swinburn, K. & Best, W. (2013). Better Conversations with Aphasia: An e-learning resource. Available free at: https://extend.ucl.ac.uk/

 

Simmons-Mackie, N., Raymer, A., & Cherney, L. R. (2016). Communication Partner Training in Aphasia: An Updated

 

Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(12), 2202–2221.e8. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.03.023

 

Wallace, S.J., Worrall, L., Rose, T., Le Dorze, G., Cruice, M., Isaksen, J., Kong, A.P.H., Simmons-Mackie, N., Scarinci, N. & Gauvreau, C.A. (2017). Which outcomes are most important to people with aphasia and their families? An international nominal group technique study framed within the ICF. Disability and Rehabilitation 39(14), 1364-1379. https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1194899

BCA Suomessa

2016 ja 2022

Suzanne Beeke kävi ensimmäisen kerran luennoimassa BCA:sta Afasiakuntoutustutkimusyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa 2016, ja toisen kerran 2022.

2021

Manninen Riitta-Leena, Noutere Anna ja Nylander (ent. Kyllönen) Paula julkaisivat BCA-materiaalin suomeksi.  

2023 - 

Projekti jatkuu. Tulemme päivittämään lisätietoa projektin edetessä. 

logo%20concept_edited.png
bottom of page